Polityka anulowania

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo zażądać 30 dni do odwołania tej umowy bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, operatora strony internetowej, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres shop@monsterinos.com).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z powodu tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że zwróciliście Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem 30-dniowego terminu.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania towaru.

B. Adresat odwołania

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wyślij e-mail lub list pocztowy na adres:

Dotyczy: cofnięcia/zwrotu

Epic Four e.K.
Multring 47
69469, Weinheim
Niemcy

E-mail: shop@monsterinos.com

C. Zwrot towarów

Zwrot książek:

Zwroty książek należy kierować na adres:

Epic Four e.K.
Multring 47
69469, Weinheim
Niemcy

Zwrot towaru (koszulki, kubki itp.):

Zwroty towarów (z wyłączeniem książek) muszą być wysyłane na następujący adres:

Epic Four e.K. - sklep internetowy
Siemensstraße 2
50354 Hürth
Niemcy

Zakończenie polityki anulowania rezerwacji

Koszyk
pl_PLPL
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z banerem Real Cookie